33 C
Bangkok
วันพุธ, พฤศจิกายน 21, 2018
หน้าแรก ข่าวดัง

ข่าวดัง

การเสียชีวิตของท่านอัล-หุสัยนฺ อิบนุ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)(ตอนที่ 2)

  ฝ่ายมะอฺกิลจึงออกไปและทำทีว่าตนเป็นชาวเมืองหิมศ์ (ซีเรีย) ที่มีเงิน 3,000 ดิรฮัม เพื่อสนับสนุนอัล-หุสัยนฺ (ร.ฎ.) มะอฺกิลสอบถามผู้คนจนมีผู้ชี้ถึงบ้านของฮานิอฺ อิบนุอุรฺวะฮฺ แล้วมะอฺกิลก็เข้าไปภายในบ้านหลังนั้นก็พบว่ามุสลิม อิบนุ อะกีลอยู่ที่นั่น แล้วก็ทำทีให้สัตยาบันพร้อมกับมอบเงินจำนวน 3,000 ดิรฮัม มะอฺกิลเทียวไปเทียวมายังบ้านหลังนั้นอยู่หลายวัน จนกระทั่งรู้ข้อมูลของคนที่บ้านหลังนั้น ต่อมาก็กลับไปหาอุบัยดุลลอฮฺ อิบนุ ซิยาดเพื่อแจ้งข่าวทั้งหมดที่สืบมาได้ เมื่อผู้คนเป็นจำนวนมากได้ให้สัตยาบันแก่อัล-หุสัยนฺ (ร.ฎ.) ผ่านมุสลิม อิบนุ อะกีล และดูว่าสภาพการณ์ในนครอัล-กูฟะฮฺเป็นไปโดยเรียบร้อย มุสลิมจึงส่งหนังสือไปถึงอัล-หุสัยนฺ (ร.ฎ.) ที่นครมักกะฮฺว่า “ให้ท่านมุ่งหน้ามาเถิด เพราะทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว” อัล-หุสัยนฺ (ร.ฎ.) จึงออกจากนครมักกะฮฺในวันอัต-ตัรวียะฮฺพร้อมกับครอบครัว และผู้ติดตามมุ่งหน้าสู่นครอัล-กูฟะฮฺ ในระหว่างนั้นที่นครอัล-กูฟะฮฺ ฮานิอฺ อิบนุ อุรวะฮฺถูกจับกุมเพราะอุบัยดุลลอฮฺรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ฝ่ายมุสลิมทราบข่าวว่าฮานิอฺถูกจับกุม ...

เครื่องดื่มที่ต้องห้าม และที่อนุญาตให้บริโภค

  เครื่องดื่มที่ต้องห้ามมีมากมายอาทิ เช่น      1. สุราทุกชนิด เพราะอัลลอฮฺ ตรัสในซูเราะอัลมาอิดะฮฺ 5/90 ว่า  “แท้จริงสุรา การพนัน แท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญและการเสี่ยงทายนั้นเป็นสิ่งโสมม อันเกิดจากการงานของชัยฎอน ดังนั้น สูเจ้าทั้งหลายจงหลีกห่างมันเถิด เพื่อว่าสูเจ้าจะได้รับชัยชนะ” เกี่ยวกับสุรานั้น มีรายงานจากอิบนุอุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่าท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า  “อัลลอฮฺทรงสาปแช่งสุรา ผู้ดื่มสุรา ผู้รินสุรา ผู้ขายสุรา ผู้ซื้อสุรา ผู้จ้างกลั่นสุรา ผู้บริการสุรา ผู้ใช้ให้บริการสุรา และผู้มีรายได้จากสุรา”  (บันทึกโดย อบูดาวูด อิบนุมาญะฮฺและอัลฮากิม โดยมีสายรายงานถูกต้อง)      2. เครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปนอยู่ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ตามเพราะมีรายงานจากอิบนุอุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่าท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า  “สิ่งมึนเมาทุกชนิด คือ สุรา และสุราทุกชนิดเป็นที่ต้องห้าม”  (บันทึกโดยมุสลิม อบูดาวูด และติรมิซีย์) ดังนั้น เครื่องดื่มที่ต้องห้ามในความหมายนี้ได้แก่ เบียร์ วิสกี้ ไวน์ทุกชนิด กระแช่ บรั่นดี แชมเปญ      3. ปัสสาวะ      4. น้ำนมของสัตว์ที่ห้ามรับประทานเนื้อของมัน      5. ของเหลวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า ทินเนอร์ น้ำมันสน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น้ำกรด น้ำมันหล่อลื่น ยาฆ่าแมลง ผลร้ายของการดื่มสุรา       การดื่มสุราจะทำให้บุคคลเป็นโรคตับแข็ง การเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคกล้ามเนื้อหัวใจหยุด การทำงานเฉียบพลัน การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในภาวะคับขัน       อัลลอฮฺทรงประทานบัญญัติศาสนามาเพื่อพิทักษ์ปัจจัย 5 ประการ คือ 1. พิทักษ์ชีวิต 2. พิทักษ์ทรัพย์สิน 3. พิทักษ์ศาสนา 4. พิทักษ์สติปัญญา 5. พิทักษ์เกียรติยศ           ท่านอิมามฆอซาลี กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของบัญญัติศาสนาที่มีต่อมนุษยชาตินั้นมีอยู่ 5 ประการ คือ การรักษาศาสนา รักษาชีวิต รักษาเผ่าพันธุ์ และรักษาทรัพย์สมบัติของคนเหล่านั้นไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์การทำให้หลักมูลฐานเหล่านี้สูญหายไปย่อมถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดแก่สังคมมนุษย์”           โดยเหตุนี้เจตนารมณ์ของอิสลามจึงมีมาเพื่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ในโลกดุนยานี้และโลกอาคิเราะฮฺ อิสลามบัญญัติห้ามมิให้มนุษย์รับประทานอาหารบางชนิด เช่น  1. ห้ามรับประทานสัตว์ที่ตายเอง            เนื่องจากเกรงว่าสัตว์นั้นอาจเป็นโรคตาย เนื้อสัตว์อาจแปรเปลี่ยนสภาพไปจนไม่เป็นการดีที่จะนำมารับประทาน สัตว์ที่ตายเองทำให้เลือดยังคงปะปนอยู่กับเนื้อ อันอาจจะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์เป็นต้น 2. ห้ามรับประทานเลือด           เพราะเลือดเป็นแหล่งหนึ่งที่สะสมเชื้อโรค และการกินเลือดเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง 3. ห้ามรับประทานเนื้อสุกร           เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อสุกรเป็นสัตว์ที่มีไขมันมาก และนิสัยของสุกรนั้นชอบกินของสกปรก นอกเหนือไปจากธรรมชาติของสุกรแล้วก็มีพยาธิและเชื้อโรคต่างๆ อยู่เช่น พยาธิตัวจี๊ด พยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลมชนิดหนึ่ง เป็นต้น        ...

Halal Tourism ฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว (ตอนที่ 6)

  ประเทศไทยรับรองฮาลาลเยอะที่สุดในโลก เมื่อพูดถึงฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวแล้วหลายคนคิดออกอยู่เรื่องเดียวนั้นก็คือร้านอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด ดั่งนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่า ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวคืออะไร เพราะในความจริงแล้ว ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ก็ไม่ได้ง่าย โดยไม่ต้องคิด หลายครั้งด้วยกันที่โดนตั้งคำถามจากพี่น้องว่า ทำไมต้องฮาลาล แล้วฮาลาลเฉพาะเจาะจงแต่มุสลิมเท่านั้นหรือแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อใครบ้าง ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2542  ในขณะนั้นท่านอาจารย์ไพศาล พรมยงค์ เป็นบุคคลแรกหลังพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 คลอดออกมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มักจะได้ยินคำพูดที่กล่าวเสมอว่า เรื่องของฮาลาลนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรา เพราะมันเป็นเรื่องของพี่น้องชาวมุสลิม และอีกหลากหลายคำถามด้วยกัน นับจากวันั้นจนถึงวันนี้ปี พ.ศ. 2561 สยามประเทศของเรามีผลิตภัณฑ์ฮาลาลเยอะที่สุดในพื้นพิภพแห่งนี้ ทั้งๆที่เราไม่ใช่ประเทศมุสลิม ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานที่เป็นนิติบุคคลเข้าระบบฮาลาลมากถึง 4000 โรงงาน ครึ่งหนึ่งจากจาก 4000 โรงงาน คือจำนวน 2000 เป็นโรงงาน export ส่งออกสินค้าไปทั่วโลก ยังไม่รวมสิ้นค้า...

ห้ามชิริกบนภูเขาอารอฟะห์ โดย อ.อับดุลอาซีซ มะหะหมัด

  ทหารแผ่นดินหะรอมขัดขวางไม่ให้ฮุจญาตทำชิริกบนภูเขาอารอฟะห์ ช่วงระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ ฮ.ศ.1439 ที่ผ่านมา มีบรรดาฮุจญาตกระทำสิ่งที่เป็นภาคี (ชิริก) ต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) โดยการขอความสิริมงคลเเละขอดุอาอฺจากเสาหินสีขาวที่อยู่บนยอดภูเขาอารอฟะห์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าห้ามปรามและสกัดกั้น พยายามชี้เเจงทำความเข้าใจเเก่บรรดาฮุจญาตว่าเสาต้นนี้ไม่มีความพิเศษใดๆเลย มันเป็นเเค่เสาหินเท่านั้น ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษแก่ผู้ใดได้เลย ! จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามาทำความเข้าใจกันว่าเสาหินบนภูเขาอารอฟะห์คืออะไร ทำไมผู้คนจึงเข้าใจผิดไปทำชิริกกันได้ สกู๊ปข่าวฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก “อาจารย์อับดุลอาซีซ(อำนาจ) มะหะหมัด” หัวหน้าศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา ม.รังสิต ผู้รับใบอนุญาตสถานพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน คลองหลวง จ.ปทุมธานี และประธานมุสลิมศรีปทุมมูลนิธิ ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ช่วยชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว อารอฟะห์ คือ ภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างจากนครมักกะห์ประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากมีนาประมาน 10 กิโลเมตร และห่างจากมุซดะริฟะฮฺประมาน 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของบรรดาฮุจญาต(ผู้ไปแสวงบุญ) ที่นครมักกะห์เมื่อถึงวันที่...

ศาสนากับการรักษาสุขภาพ โดย อ.บรรจง บินกาซัน

  ความอดทนและการมองโลกในแง่ดีเป็นเครื่องมือชั้นเลิศที่เราสามารถนำไปใช้ในการบำบัดรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ในเวลาเดียวกัน สุขภาพจิตมักเกิดขึ้นจากความเครียดในยามทุกข์ยากและมันส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกายด้วย คัมภีร์กุรอาน (2:155)กล่าวว่า “จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนที่เมื่อประสบเคราะห์กรรมแล้วกล่าวว่า ‘แท้จริง เราเป็นของอัลลอฮฺและยังพระองค์ที่เราต้องกลับไป’ คนเหล่านี้คือผู้ได้รับการอำนวยพรและความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและพวกเขาเป็นผู้ได้รับการชี้ทาง” วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กล่าวว่าความเมตตาที่ได้รับนี้มักจะมาในรูปของสุขภาพที่ดีขึ้น เบอร์นาร์ด เจนเซนกล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “The Science and Practice of Iridology” ของเขาว่า “แพทย์สมัยใหม่จะยอมรับว่าโรงงานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ร่างกาย แต่เป็นความคิดที่ควบคุมร่างกายต่างหาก” ดร.เทด เอ็ม. มอร์เตอร์ (Dr. Ted M. Morter) ยืนยันเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเรื่อง Your Health…Your Choice ว่า “ความคิดในทางลบเป็นตัวสร้างกรดหมายเลขหนึ่งในร่างกาย(และระดับกรดสูงในร่างกายคือสาเหตุสำคัญของโรค)เพราะร่างกายมีปฏิกิริยาต่อความคิดในทางลบและความรู้สึกกดดันที่ถูกสร้างขึ้นโดยการคิดเช่นเดียวกับที่มันแสดงปฏิกิริยาต่ออันตรายที่คุกคามร่างกาย การศึกษาจากโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าในคนไข้ทั้งหมดที่มาพบแพทย์ผู้ป่วยนอก 70% ไม่ได้ป่วยจริงอย่างที่บอก เมื่อไม่พบสาเหตุในทางการแพทย์ แต่มีอาการทางร่ายกายให้เห็น ผู้คนจึงมักพุ่งเป้าไปที่เรื่องความคิดตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างโดยลืมไปว่าเราไม่สามารถแยกความคิดออกจากร่างกายได้     ความคิดอยู่ในหัวสมองและสมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต้องการสารอาหารเหมือนอวัยวะอื่นๆ มันมีความรู้สึกไวต่อปัญหาทั้งหมดและมันต้องอาศัยร่างกาย มันต้องการน้ำตาลเพื่อพัฒนาพลังงาน ดังนั้น...

เวลา สถานที่ และสภาพที่เหมาะในการขอดุอาอฺ

  “ดุอาอฺ” นั้นเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา คือการวิงวอนของจากอัลลอฮฺ รวมถึงการสรรเสริญและสดุดีพระองค์ ซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งกับกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะมีใครรู้บ้างว่า เวลา สถานที่ และสภาพใดที่เหมาะในการขอดุอาอฺ วันนี้เราเลยมากล่าวถึงให้ทราบกัน 1. เวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอฺ         – กลางดึกช่วงสุดท้ายของคืน         – คืนลัยละตุลก็อดรฺ         – หลังละหมาดห้าเวลา         – ระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺ         – ช่วงเวลาเฉพาะเวลาหนึ่งในกลางคืน(ไม่มีระบุว่าช่วงไหน)         – ช่วงเวลาเฉพาะเวลาหนึ่งในวันศุกร์นั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายหลังอัศร์         – ช่วงเวลาอะซานเรียกสู่การละหมาดห้าเวลา         – เมื่อนอนในสภาพที่มีวุฎูอ์(น้ำละหมาด)จากนั้นตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนและขอดุอาอ์         – การขอดุอาอฺในเดือนเราะมะฎอน 2. สถานที่ที่ดีที่สุดในการขอดุอาอฺ  ...

“ฮัจญ์” สัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลาม

  ฮัจญ์เป็นอิบาดะฮ์ที่ถูกกำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถต้องปฏิบัติในกรอบเวลาที่ถูกกำหนด ซึ่งในแต่ละปีสามารถปฏิบัติอิบาดะฮ์ชนิดนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในช่วง 10 วันแรกของเดือนซุ้ลฮิจยะฮ์ เมื่อย่างเข้าเดือนเชาว้าลพี่น้องมุสลิมที่มีความพร้อมและตั้งใจอย่างแน่วแน่ต่างก็พากันเตรียมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสู่เดือนซุ้ลเกาะอฺดะฮ์ เราก็จะเริ่มเห็นพี่น้องมุสลิมที่อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกต่างทยอยเดินทางมุ่งหน้าสู้มหานครมักกะฮ์เพื่อตอบรับคำเรียกร้องของพระผู้เป็นเจ้าอย่างมุ่งมั่นด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ไม่ว่าเขาจะมีผิวสีอะไร พูดภาษาอะไร รู้จักกันหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะทุกคนที่เดินทางมายังบ้านหลังนี้ของพระองค์อัลลอฮ์นั้น ทุกคนมาด้วยหัวใจที่เปรียบเสมือนหัวใจดวงเดียวกัน ถ้าเราได้ศึกษาหลักการของอิสลามอย่างเจาะลึก เราก็จะพบว่ารากฐานที่สำคัญของศาสนาอิสลามนั้นประกอบไปด้วยหลักการใหญ่ๆ 3 ประการ ได้แก่ หลักการศรัทธา, หลักการปฏิบัติ, หลักจริยธรรมคุณธรรม หรือจรรยามารยาทที่ดีงาม ซึ่งหลักการทั้งสามประการนี้จะทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบ ในส่วนของหลักปฏิบัตินั้นศาสนาอิสลามมีหลักการปฏิบัติที่มีความสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่ 5 ประการ หรืออาจจะเปรียบหลักการเหล่านี้ได้ดังเสาหลัก 5 ต้นที่คอยค้ำยันศาสนาอิสลามเอาไว้ ซึ่งเสาหลักเหล่านี้ได้แก่ การกล่าวคำปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) และแท้จริงมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนฑูตของพระองค์ การละหมาด 5 เวลา การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนของทุกปี การจ่ายซะกาตเมื่อครบรอบปี การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถ เราจะเห็นได้ว่า...

บันทึกบทใหม่ในแดนกีวี : เรียนรู้โลกกว้างอย่างเข้าใจ โดย อิมรอน โสะสัน

  บันทึกประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2561 "สำหรับข้าพเจ้าแล้ว อำนาจทางการเมืองมิใช่เป็นเป้าหมาย หากเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในชีวิตทุกรูปแบบอำนาจทางการเมืองหมายถึงความสามารถในอันที่จะกำหนดชีวิตของประเทศโดยผ่านผู้แทนของประชาชน ภาวะเช่นนี้คืออนาธิปไตยที่ตื่นแล้ว ในรัฐที่มีภาวะหรือสภาพดังกล่าว ทุกคนปกครองตนเองโดยไม่เป็นอุปสรรคแก่การอยู่กินของเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้น ในอุดมรัฐหรือรัฐในอุดมการณ์ อำนาจทางการเมืองจึงไม่มีเพราะไม่มีรัฐ แต่รัฐในอุดมการณ์ดังกล่าว ไม่มีทางจะบรรลุได้โดยสมบูรณ์ในชีวิต ดังนั้น THOREAU จึงกล่าวไว้เป็นแบบฉบับว่า "รัฐที่ดีที่สุดคือรัฐที่ปกครองน้อยที่สุด” “ข้าพเจ้าเชื่อว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น จะเกิดได้ด้วยวิธีการของอหิงสาเท่านั้น โลกจะเป็นสหพันธ์ได้โดยตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของอหิงสา การใช้กำลังหรือความรุนแรงจะต้องละทิ้งโดยเด็ดขาดในการแก้ปัญหาของโลก" (ประชาธิปไตยกับประชาชน มหาตามะ คานธี : เขียน กรุณา-เรืองอุไร กุศลาศัย : แปล) #แด่86ปีกับการเดินทางของประชาธิปไตยประเทศไทย บันทึกประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 "ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งข้าพเจ้ามีภารกิจที่ต้องการปฏิรูปโลกใบนี้ ข้าพเจ้าต้องการปฏิรูปตัวของข้าพเจ้าและโลกที่ข้าพเจ้าอาศัย ข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อปกป้องตัวเองให้รอดพ้นและยืนดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างหน้าตาเฉย แน่นอน..มันมีความเป็นไปได้ที่จะยืนมองโลกใบนี้แล้วบอกกับตัวเองว่า ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น...

การเสียชีวิตของท่านอัล-หุสัยนฺ อิบนุ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)(ตอนที่ 1)

  อิมามอะหฺมัด บันทึกไว้ในมุสนัดของท่านว่า : จากษาบิตจากท่านอะนัส (ร.ฎ.)   ((اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِأن يَاْتِيْ النبى صلى الله عليه وسلم فأَذِنَ له , فقال لِأُمِّ سَلَمَةَ ((احْفَظِيْ عليْناالبابَ لايدخُل عليناأحَدٌ)) فجاءَالحسينُ بن عَلِيّ فوثَب حَتّى دَخَل , فجَعل يَصْعُدُعَلى مَنْكبِ النبى صلى الله عليه وسلم فقال...

กองขยะที่หน้าบ้านหลังใหญ่ (ตอนที่ 2)

  ทฤษฎีเหมารวมของคนที่เกลียดชังอิสลามและมุสลิมเป็นทฤษฎีที่ไม่เป็นธรรม เพราะในบ้านนี้เมืองนี้มีชาวมุสลิมอีกเป็นจำนวนมากนับล้านคนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ และบางส่วนในอีสานที่พวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตปกติและคลุกคลีอยู่กับคนต่างศาสนาที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ก็นั่นแหล่ะ เมื่อเกลียดกันเสียแล้ว ก็ย่อมไม่มีทางดีไปได้ คนที่จงเกลียดจงชังและใช้ทฤษฎีเหมารวมก็ไม่วายที่จะนำเอาเรื่องการประกอบศาสนกิจ เช่นการอะซาน เอามากล่าวว่าเสียๆ หายๆ  เช่น เอาไปเปรียบกับเสียงร้องของสัตว์หน้าขนบางชนิด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว เสียงอะซานจากมัสยิดจะมีการส่งเสียงออกไปในละแวกใกล้เคียงกับมัสยิด 2-3 นาทีต่อครั้ง รวมกันแล้ววันหนึ่ง 5 ครั้ง ก็ราว 15 นาที ไม่เกิน 20 นาทีแล้วก็สงบลง แต่ถ้ามีเสียงตามสายจากวัดใกล้เคียงวันละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยสำหรับการทำวัตรเช้าและวัตรเย็น รวมแล้วเผลอๆ อาจจะนานกว่าเสียงอะซานไปไหนๆ นี่ยังไม่รวมเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณเวลามีมหรสพในช่วงวันหยุดยาวที่รู้กัน คนส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้วัดหรือมัสยิด ซึ่งอยู่มาแต่เดิมและเป็นคนพื้นที่แทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องเสียงในการประกอบศาสนกิจทั้งฝั่งวัดและมัสยิด เพราะถือเป็นเรื่องศาสนาที่ต้องให้เกียรติกันและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขา แต่คนที่รับไม่ได้กับเสียงที่ว่านี้และกร่นด่าในเนื้อเพลงว่า “เห่าหอน”...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

นักบินอัลฟาเจ็ต!! หลุดออกจากเครื่องบินบาดเจ็บหนัก

วันที่ 15 ก.พ. 60 มีรายงานว่าเมื่อ เวลา 11.30 น. ได้รับแจ้ง จากอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จุดสภ.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลยว่ามีเหตุนักบินขับเครื่องบิน อัลฟ่าเจท.กองบิน 23 อุดรธานี พลัดตกจากเครื่องบินโดยไม่ทราบสาเหตุขณะบินเหนือ หมู่บ้านเจริญสุข ท้องที่ สภ.นาดินดำ อ.เมืองเลยได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 1 รายขณะนี้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเลย...