30 C
Bangkok
วันพฤหัส, เมษายน 26, 2018
หน้าแรก ข่าวดัง

ข่าวดัง

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

“สื่อสันติภาพ” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวมาลายู ตะลุงเงาสองภาษา “วายังกูเละ”

“สื่อสันติภาพ” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวมาลายู ตะลุงเงาสองภาษา “วายังกูเละ” วันที่ (21 ส.ค. 60) เยาวชน ประชาชน และนักศึกษา สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู ขับขานร้อยเรื่องราว เท่าทันยาเสพติด” ของทางมหาวิทยาลัย...