33.2 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กันยายน 15, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Num

Num

Facebook Profile photo
173 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ที่โรงแรมอัญชาลีน่า กรุงเทพฯ ท่านจุฬาราชมนตรี ได้ให้โอวาทว่า การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่มีความสำคัญยิ่ง และมีองค์ประกอบและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ผู้เดินทาง ซึ่งถือเป็นแขกของพระเจ้า ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ แซะห์หรือผู้นำกลุ่ม ที่จะต้องทำความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งของไทยและซาอุดีอาราเบีย ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการถ่ายโอนและเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการฮัจย์...