1. อยากมีความสุข/ละหมาดให้ตรงเวลา
  2. อยากให้ใบหน้ามีรัศมี/ละหมาดตะฮัจญุด
  3. อยากสบายใจ/อ่านกุรอ่าน
  4. อยากสุขภาพดี/ถือศีลอด
  5. อยากหมดทุกข์/ขออภัยโทษตลอดเวลา
  6. อยากคลายกังวล/ขอดุอาอฺมากๆ
  7. อยากพ้นวิกฤต/กล่าว “ลาเฮาล่ะ ว่ะลากูว่ะต่ะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ”
  8. อยากมีบ่ะร่อกะห์(ความจำเริญ)/เศาะละวาตมากๆ
  9. อยากได้ความดีง่ายๆ ช่วยส่งต่อโดยเหนียตเป็น เศาะดะเกาะห์ญารียะห์แก่ตัวท่าน และพ่อแม่ของท่าน.

(อาอิฎ อัลก็อรนีย์)

ที่มาของเนื้อหา : Khaled Shafe Shams

แบ่งปัน