22622

อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการ และสัปบุรุษมัสยิดนูรุ้รเราะห์มานทั้งหมด มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันแห่งความเมตตาปราณี ครั้งที่ 7” เพื่อหารายได้ใช้หนี้การก่อสร้างมัสยิดฯ ก่อสร้างรั้ว และการก่อสร้างอาคารโรงเรียนนูรุ้รเราะห์มาน ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มัสยิดนูรุ้รเราะห์มาน เลขที่ 34 หมู่ 5 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประธานในพิธีฮัจยีมุสตอฟา(ประดิษฐ์) นิมา (รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายก อบต.คลองพระยาบันลือ)

ประธานจัดงาน ฮัจยีอิสมาแอน มะหะหมัด(กรรมการบริหารมัสยิดอัตตักวา ทุ่งครุ)

ประธานอำนวยการ อิหม่ามสมาน เย็นนาน(อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้รเราะห์มาน)

แบ่งปัน