ความเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนของราชอาณาจักรซาอุดี้ฯ กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่วนมากเกี่ยวเนื่องกับการพยายามหาเงินเข้ารัฐจากแหล่งอื่น เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียว

ต่อไปนี้เป็น 11 สิ่งที่รัฐบาลซาอุดี้ฯ จะนำพาคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงมาสู่ราชอาณาจักรขึ้นราคาน้ำมัน

  1. ซาอุฯ ตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันถึง 127 % เริ่มในวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเป็น 2.04 ริยัลต่อลิตร ราคาสินค้าส่วนมากและบริการมีราคาสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการนำระบบภาษี VAT 5% เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของความพยายามที่จะนำรายได้เข้ามาจุนเจือ ที่นอกเหนือจากรายได้จากน้ำมัน
  2. การเปิดโรงภาพยนตร์สาธารณะอีกครั้ง – หลังจากมีการสั่งห้ามมา 35 ปี ชาวซาอุดี้ ฯ จะได้ชมภาพยนตร์ในโรงฉายสาธารณะในปีนี้ โดยรัฐบาลจะออกใบอนุญาตให้สร้างโรงฉายภาพยนตร์ และคาดว่าจะพร้อมเปิดฉายไม่เกินเดือนมีนาคมนี้
  3. ผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้ขับรถ – หลังจากรอมาเป็นเวลาช้านาน ผู้หญิงชาวซาอุดี้ จะได้รับอนุญาตให้ขับรถ เริ่มในเดือนมิถุนายน ปีนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2017 ปัจจุบัน
  4. สตรีซาอุ ฯ ที่ออกทำงานคิดเป็นร้อยละ 22 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งโดยแผนวิสัยทัศน์ 2030 รัฐบาลมุ่งหวังจะเพิ่มการทำงานของสตรี เป็น 30 %
  5. ผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูกีฬาในสนาม – องค์การกีฬาของซาอุ ฯ ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม ว่า สตรีและครอบครัว จะได้รับอนุญาตให้เข้าชมกีฬาในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งในปีนี้
  6. รัฐจะออกวีซ่ารับนักท่องเที่ยว – นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของซาอุดี้ฯ จากเดิมที่มีเฉพาะวีซ่าสำหรับผู้เข้ามาทำธุรกิจ และวีซาทำฮัจญ์ ดังที่จะเห็นการประกาศโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ และคาดหวังจะเพิ่มรายรับการท่องเที่ยวจาก 18 ล้านในปี 2016 เป็น – 30 ล้านภายในปี 2030
  7. บริษัทน้ำมัน Aramco จะขายหุ้นแก่ภาคเอกชน – แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ซาอุดี้ ฯ เปิดเผยว่า จะมีการขายหุ้นบริษัทน้ำมัน Aramco ส่วนหนึ่งให้กับเอกชนในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาขายที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดหุ้น
  8. เริ่มใช้กฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ –กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส ทรงสั่งการให้มีการวางแผนระบบป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีนี้
  9. เริ่มใช้กฎหมายควบคุมการจราจรอย่างเคร่งครัด – อาทิ การใช้เครื่องมือตรวจจับอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ การฝ่าฝืนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งคนขับที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น
  10. ราคาค่าไฟฟ้า – ซาอุดี้ฯ จะเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าในปี 2018 นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และหารายได้เข้ารัฐนอกเหนือจากรายได้จากการขายน้ำมันดิบ

 

ที่มา : Tangnam News

แบ่งปัน