โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “สัมพันธ์ชุมชน กัมปงตาลีอายร์ 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่ชุมชนในพื้นที่เขตบริการ เชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าเรียน

pnoht600310001032701 pnoht600310001032702

นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัมพันธ์ชุมชน กัมปงตาลีอายร์” ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ หมู่ที่ 1 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง สังกัด สพท.ปัตตานี เขต 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชาวชุมชนบ้านตาอายร์ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจากนั้น นายอำเภอยะหริ่ง พร้อมคณะฯ เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความต้องการได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวีรศักดิ์ ไชยเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่ชุมชนในพื้นที่เขตบริการ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน ต่อไปจะมีโครงการสร้างอาชีพในโรงเรียน เมื่อนักเรียนเรียนจบ ชั้น ป.6 ต้องมีอาชีพติดตัวอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ เช่น ตัดผม ซ่อมจักรยาน เป็นต้น ตลอดจนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความรู้และได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต่อไปโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนแห่งความสุข หรือ Happy School

pnoht600310001032706 pnoht600310001032708 pnoht600310001032710 pnoht600310001032711

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแข่งขันกีฬา การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การแข่งขันขูดมะพร้าว วิ่งกะลา เดินไม้ไผ่ วิ่งกาบหมาก เป็นต้น การแสดงผลงานนักเรียน การแสดงของดีตำบลตาลีอายร์ การแสดงบนเวที การบรรยายธรรม การจัดบูธของส่วนราชการต่างๆ เช่น เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ กศน. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลตาลีอายร์ วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลีอายร์ และโรงเรียนได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน