ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของลูกค้า ขอเชิญชวนลูกค้าที่ใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก (ATM Magnetic) มาเปลี่ยนเป็นบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ด (ATM Chip Card) ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ด้วยรหัสบัตร (PIN number) 6 หลัก ทำให้ยากต่อการ ปลอมแปลงและมีความสะดวกสบาย โดยสามารถถอนเงินสดหรือเช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM ของไอแบงก์และในเครือข่าย ATM POOLได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันธนาคารมีบัตร ATM 2 ประเภท คือ บัตรเงินและบัตรทอง โดยมีคุณสมบัติของบัตรแต่ละประเภท ดังนี้

13

พิเศษ สำหรับลูกค้าไอแบงก์ ที่ถือบัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก สามารถนำบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ดประเภทเดิมที่ตนถือ ฟรี! ค่าออกบัตรใหม่ โดยนำสมุดบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร ATM และบัตรประจำตัวประชาชนที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ลูกค้าไอแบงก์ ที่ถือบัตรATM แบบแถบแม่เหล็กยังสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือ โทร. iBank call Center 1302

แบ่งปัน