นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ไอแบงก์)  ให้เกียรติประธานพิธีเปิด “การประชุมชมรมผู้สอบทานสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561”  ในโอกาสที่ ไอแบงก์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชมรมผู้สอบทานสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การรวบรวมองค์ความรู้ในลักษณะ KM และ Big Data Analytics ที่ใช้ในงานสอบทานสินเชื่อ เป็นต้น  ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99

แบ่งปัน