ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างธนาคาร  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 โดย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจรายย่อย และรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายธีระ  ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานชมรมกีฬาเปตองธนาคารอิสลามฯ และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ในปีนี้ ธนาคารออมสินคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศไปครอง ส่วนเจ้าภาพไอแบงก์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ ณ สนามเปตอง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา)

แบ่งปัน