นายชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมงานเลี้ยงละศีลอดคณะทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ซึ่งการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ของธนาคาร เพื่อร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทูตจากประเทศมุสลิมและประชาคมไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้

แบ่งปัน