%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมพิธีเปิดห้องละหมาดประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับ ศ.นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอิสลามร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งในโอกาสนี้ ไอแบงก์ ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจ โดยมีนายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนมอบและเข้าร่วมงาน ซึ่งมี       ศ.นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน