%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-sme-revolution %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%9c%e0%b8%8a-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมงาน SMEs Revolution:เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 ที่จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรมและพันธมิตร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องPlenary Hall 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในโอกาสนี้ มีนางสาวอาสรา อังกาเรีย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมบูธไอแบงก์ ที่เปิดบูธคอยให้บริการลูกค้าในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน