1490951485305

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน  “ปอเนาะบ้านตาล : ร่วมสืบสานพันธกิจสู่ค็อยรุลอุมมะฮ์” พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเชียน ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อิสลาม : รากฐานแห่งหลักมนุษยธรรมสากล” ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน