%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87991

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายทศพร มิตรมานะ  รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ เป็นผู้แทนมอบเงินซะกาตธนาคาร  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ ซอยเจริญกรุง 99 จำนวน 10 หลังคาเรือน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท ตามมติคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร โดยมี นายโรจน์พัศดา ปาหนัน เลขานุการมัสยิดญามีอุ้ลค็อยร็อต ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ มัสยิดญามีอุ้ลค็อยร็อต  เขตบางคอแหลม เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน