%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศการควบรวมสาขาแม่สายรวมกับสาขาเชียงราย  โดยสาขาแม่สายจะเปิดให้บริการตามปกติจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และจะทำการควบรวมกับสาขาเชียงราย ที่ตั้งเลขที่ 808/8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-748-883-5 โทรสาร 053-748-886 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ibank Call Center 1302 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน