ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดโครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ต้อนรับ อีดิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงินรับฝากประจำ ตามหลักวะกาละฮ์แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 4 เดือน, 7 เดือน, 12 เดือน และ 15 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน ซึ่งคาดว่าจะได้รับในอัตราสูงสุดถึง 1.90% เพียงเปิดบัญชี / ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย สามารถเปิดบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Ibank 1302

 

AW Leaflet เงินฝากประจำ New Branch Only-

แบ่งปัน