a

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย สติ ศังขวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร                   และ สมชาติ มิตรอารีย์ ผู้จัดการบริหารส่วน ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุน     และต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Sultan Azlan Shah University ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคาร พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี การจัดการ ในระบบอิสลาม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน