img_1118-jpg-1500

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด  จัดพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จ.กระบี่  โดยมี นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร และนายวุฒิสาร เจสาสน์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

แบ่งปัน