นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร หลังจากที่เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้าง ร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ หรือ หลัง ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลังจากนั้นนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หลังติดตามพระอาการจากแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 3 ซึ่งพระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับ ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น สร้างความยินดีแก่ประชาชนที่ติดตามข่าว โดยคณะผู้บริหารทุกคนล้วนลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (เมื่อช่วงบ่ายวันที่12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา)

 

%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a21

.

%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a24

.

%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b26

.

%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a25

แบ่งปัน