นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษาคม 2562
md-4
พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ไอแบงก์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
md-1-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9d%e0%b9%89%e0%b8%b2

md-5

แบ่งปัน