เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ในฐานะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน“มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวประชารัฐ” ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธไอแบงก์ โดยมีนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งาน มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวประชารัฐ จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 70,000 กองทุน ผ่านการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ กว่า 200,000 โครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาคมโดยประชาชน เพื่อประชาชน ผ่านกลไกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า 20,000 คน

แบ่งปัน