%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจสาขา พร้อมผู้บริหารและพนักงานสังกัดสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นายวทานีย์ ทองรุ่ง ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายเสรีภาพ  สันติสุข และ นายสงกรานต์ หาญแก้ว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางธุรกิจของไอแบงก์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ อาทิ การทำความสะอาด ทาสี ปรับภูมิทัศน์ และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะฮ์ (คุ้มหนองคู) พร้อมกันนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนและการดำรงชีพแก่เด็กนักเรียนพิการตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน