ไทย – มาเลเซีย ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมป้องกันภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสตารินรีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน ชายแดนไทย – มาเลเซีย / สตูล – เปอร์ลิส เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน ด่านศุลกากรวังประจัน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล โรงพยาบาล ตวนกู เฟาเซี๊ยะ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 60 คน เข้าร่วมการประชุม

นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียมีการเคลื่อนย้ายการเดินทางของคนสัตว์สิ่งของซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ เพราะเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองประเทศจะต้องสร้างความร่วมมือ เตรียมความพร้อมในการรับมือ สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อกำหนดแผนแล้ว สามารถใช้แผนดังกล่าว ป้องกันเหตุได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมในทุกระดับอย่างสูงสุด เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นายบรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดสตูล หรือตามแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย ในปัจจุบันยังไม่พบปัญหาดังกล่าว แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ หากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดในพื้นที่ จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม ได้อย่างมหาศาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกที่อาจเกิดขึ้น ทุกภาคส่วนจึงต้องบูรณาการร่วมกันผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้กำหนดฝึกซ้อมแผน 3 วันโดยวันแรกจะเป็นการฝึกซ้อมในประเด็นการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ระหว่างชายแดนของด่านวังประจัน วันที่ 2 เป็นการฝึกซ้อมแผนการควบคุมโรคในชุมชน ในวันที่ 3 เป็นการสรุปประเมินผล และถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว

แบ่งปัน