ท่านซามี่ อัสฮะรี หัวหน้ามักตับ 98 ประจำประเทศซาอุดิอารเบีย ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ประสานงานมักตับ 98 ประจำประเทศไทย (นายสมยศ หวังอับดุลเลาะห์) พร้อมด้วยนายบัญญัติ ยุมยวง อีหม่ามวุฒิวัยหวังบู่ พร้อมคณะทีม HAJJ Thailand ร่วมหารือการรับรองฮุจญาตไทยในเทศกาลฮัจย์ปีนี้

 

แบ่งปัน