หลายคนคงเกิดคำถามว่าชายมุสลิมนั้นสามารถสวมแหวนที่นิ้วกลางได้หรือไม่ เราจึงมีคำตอบมาให้ดังนี้

มีการยืนยันถึงการห้ามชายสวมแหวนนิ้วชี้และนิ้วกลาง ดั่งปรากฏชัดในชัรห์ศอเฮิ้ยะห์มุสลิมและอื่นๆ จากมุสลิม ดังนั้นจึงมีคำอรรถาธิบายจากบรรดาอุละมาอ์พอสรุปได้ว่า

1.) กลุ่มหนึ่งมีทัศนะว่าหะรอมสำหรับเพศชายแต่ไม่ต้องห้ามแก่เพศหญิง

2.) อีกกลุ่มหนึ่งแจงว่าการห้าม ณ. ที่นี้เป็นการห้ามแบบมักโระฮ์ตันซีฮ์ ท่านอิหม่ามนะวาวีย์กล่าวว่า บรรดามุสลิมมีมัตติว่าที่เป็นซุนนะฮ์คือเพศชายให้สวมแหวนในนิ้วก้อย และเป็นที่มักโระฮ์แก่เพศชายในการสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง

3.) ส่วนเพศหญิงจะสวมแหวนนิ้วไดก็ได้

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน