โดยปกติแล้วเรามักเลือกบริโภคอาหารฮาลาลจากผู้ประกอบการที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า อาหารที่ปรุงโดยมุสลิมในเบื้องต้นถือว่าฮาลาลด้วยตัวของมันเองนอกจากจะพบว่ามันฮารอมโดยชัดเจน เช่นการเลือกซื้อวัตถุดิบในการนำมาปรุงอาหารที่มาจากแหล่งที่มาไม่ฮาลาล

สำหรับอาหารที่ปรุงโดยผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมถือว่าฮารอมโดยพื้นฐานจนกว่าจะพิสูจน์ว่ามันฮาลาลโดยชัดเจน สิ่งนี้คือแนวคิดขั้นพื้นฐานที่มุสลิมส่วนใหญ่ของประเทศใช้ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร ดังนั้นจึงสบายใจที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารของมุสลิมโดยไม่สนใจว่ามีการรับรองฮาลาลขององค์กรใด หรือหน่วยงานใดก็ตาม

สำหรับร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้ประกอบการนั้นจะต้องระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปบริโภคจนกว่าจะมั่นใจว่าฮาลาล คำถามคือแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฮาลาล คงไม่ใช่คำบอกเล่าของเจ้าของร้านอาหารหรือหรือเจ้าของกิจการ

เพราะคนที่จะยืนยันให้ผมมั่นใจได้ต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นมิฉะนั้นร้านอาหารที่มีป้ายบอกว่า “ร้านนี้ไม่มีหมูมุสลิมทานได้”  “ร้านนี้ไม่มีหมู” หรือจะด้วยสำนวนใดก็แล้วแต่ คงจะเต็มไปด้วยด้วยพี่น้องมุสลิมเข้าไปใช้บริการ

อีกประการหนึ่งที่ได้ยินกันมาเยอะในเรื่อง franchise ไก่ทอดชื่อดังใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองฮาลาลจนเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างของสังคมมุสลิม ณ ปัจจุบัน เราจะมั่นใจได้อย่างไร จึงขอตั้งข้อสังเกตดังนี้

  1. franchise ดังกล่าวใช้ไก่สดและวัตถุดิบอื่นๆ ในกระบวนการผลิต ที่ผ่านการรับรองฮาลาลทุกๆ สาขาในประเทศไทยใช่หรือไม่
  2. บุคคลใด หน่วยงานใด กล้ารับรองกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนของ franchise ดังกล่าวหรือไม่
  3. สาขาใดบ้างที่เลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองฮาลาล และบุคคลใด หน่วยงานใดเป็นผู้รับรองสาขานั้นๆ

จากการตั้งข้อสังเกตและการตั้งคำถาม หากยังไม่มีบุคคลคนใด หรือหน่วยงานไหน หรือองค์กรมุสลิมใดๆ  เข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และสามารถชี้แจงได้ด้วยเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนแล้วสิ่งนั่นเป็นสิ่งคลุมเครือ

 

%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7

 

มีคำกล่าวว่า Franchise  ดังกล่าวใช้วัตถุดิบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้ว จากการศึกษาในกรณีดังกล่าวนั้นขอตอบว่า ไม่มีมาตรฐานตัวใดในโลกที่บอกว่าต้องใช้ไก่ที่เชือดให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามนอกจากมาตรฐานฮาลาล

เพราะมาตรฐานอาหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น GMP, Haccp เค้าระบุเพียงคุณภาพด้านอื่นๆ น้ำหนัก ความสดต้องผ่านการแช่แข็งกี่ชั่วโมงก่อนการส่งมอบ มีการตรวจสอบเรื่องจุลินทรย์การปนเปื้อน เป็นต้น เพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานอื่นๆ ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องวัตถุดิบที่ฮาลาล

ส่วนเรื่องที่กล่าวกันว่าองค์กรมุสลิมเรียกค่าใช้จ่ายสูง อันนี้ก็เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อลดต้นทุนเพราะมาตรฐานฮาลาลนั้นตั้งอยู่บนความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับตามข้อกฎหมายเหมือนกับมาตรฐานบางอย่าง

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในระบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบบังคับและอาสา ไม่ว่าจะเป็น GMP, Haccp หรือระบบ ISO ต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายและเป็นต้นทุนทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้นๆ จะเล็งเห็นความสำคัญว่ามาตรฐานเหล่านั้นส่งผลดีต่อภาพลักษณ์หรือตลาดการค้าของตนมากน้อยเพียงใด

การที่  franchise  ไก่ทอดชื่อดังไม่สนใจที่จะขอเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลแสดงว่าทางสถานประกอบการไม่ได้เห็นความสำคัญของตลาดมุสลิมเท่าที่ควรคงมีแต่มุสลิมเองที่ไปให้ความสำคัญ และอยากบริโภคกันเอง ทั้งที่เราก็มีอาหารมุสลิมของเราเองก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาพัฒนากันขึ้นมาจนอยู่ในระดับ 4-5 ดาวก็มีมากมาย

ทุกท่านครับขอเรียกร้องเชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมให้หันมาสนับสนุนร้านอาหารของมุสลิมให้มากๆ เพราะเศรษฐกิจของมุสลิมจะได้รุ่งเรือง สังคมมุสลิมยังคงต้องการความช่วยเหลืออีกมากเพราะและสิ่งใดก็ตามที่คลุมเครือจงออกห่างเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

ท้ายที่สุดนี้ขอฝากคำกล่าวของศาสดาให้ผู้อ่านที่รักทุกท่านเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น

“ แท้จริงสิ่งที่ฮาลาลก็แจ่มแจ้งแล้ว สิ่งที่ฮะรอมก็แจ่มแจ้งแล้ว สิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่คลุมเครือ (มุชตะบิฮาต) ซึ่งชนส่วนมากไม่รู้ ดังนั้น ถ้าผู้ใดระวังสิ่งที่เป็นชุบุฮาตแล้ว ก็เท่ากับว่าเขาได้ขอความหลุดพ้นเพื่อศาสนาและเกียรติยศของเขา และถ้าผู้ใดถลำเข้าไปในสิ่งที่เป็นชุบุฮาต ก็เท่ากับว่าเขาได้ถลำไปในสิ่งที่ฮะรอม เสมือนดังคนเลี้ยงสัตว์อยู่รอบสถานที่หวงห้าม ซึ่งรังแต่จะทำให้เขาถลำเข้าไปในสถานที่หวงห้ามนั้นสักเวลาหนึ่ง พึงรู้เถิดว่า และกษัตริย์ทุกองค์นั้น มีสถานที่หวงห้ามสำหรับพระองค์ แล้วสถานที่หวงห้ามสำหรับอัลเลาะห์นั้นคือสิงที่ฮะรอม พึงรู้เถิดว่า ในร่างกายนั้นมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง เมื่อมันดี ร่างกายทุกส่วนก็จะดีไปหมด และเมื่อมันเสีย ร่างกายทุกส่วนก็จะเสียไปหมด เนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจนั่นเอง ”

(บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)

 

ขอขอบคุณ : อ.มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์