ก่อนอื่นขอชี้แจงว่า ทองคำเป็นที่ต้องห้ามสวมใส่สำหรับเพศชายแต่ไม่เป็นที่ต้องห้ามแก่เพศหญิง ส่วนเด็กชายเล็กๆ นั้นในตำรานามว่าอั้ลเมาซูอะฮ์อั้ลฟิกฮียะฮ์ได้บันทึกไว้ว่าบรรดาอุละมาอ์มีทัศณะดังนี้

  1. เป็นที่ต้องห้าม(หะรอม)สวมใส่แก่เพศชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เว้นแต่กรณีที่คับขัน ในมัษฮับหะนะฟียะฮ์.หะนาบิละฮ์และรายงานหนึ่งจากชาฟิอียะฮ์

2.เป็นที่อณุญาตสวมใส่ทองคำแก่เด็กผู้ชายเล็กๆแต่มักโระฮ์ ตามทัศณะมาลิกียะฮ์.

3.ชาฟิอียะฮ์ในโก้ลที่อะเศาะห์ แจงว่าอนุญาตสวมใส่ทองคำแก่เด็กๆ แต่ก็มีข้อชี้แจงจากบรรดาอุละมาอฺว่า เด็กชายนั้นต้องอายุไม่เกินสองขวบ ถ้าเกินสองขวบถือว่าหะรอม ดังท่านอั้ลบัฆวีย์ได้ชี้ขาดเอาไว้

….วัลลอฮุ่อะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน