เครือญาติของเรามีสองประเภท 1.) อุซู้ล คือเช่นพ่อแม่/ลูก 2.) หะวาชีย์ คือเช่นพี่น้อง/พีป้าน้าอา เป็นต้น

พ่อแม่/ลูก (อุซู้ล) ไม่มีสิทธิรับซะกาตจากเราเพราะจำเป็นเหนือเราต้องเลี้ยงดู หรือจ่ายนะฟะเกาะฮ์แก่พวกเขา แต่หากพ่อแม่หรือลูกเรามีหนี้สิน ก็มีสิทธิรับซะกาตได้ในฐานะฆอริมีน ซึ่งท่านอิหม่ามนะวาวีย์ได้แจงไว้ในมัจมัวะอฺ

พี่ป้าน้าอา(หะวาชีย์) หากเขาทั้งหลายยากจนก็มีสิทธิรับสะกาตจากเราได้ และที่น่าทึ่งคือผู้ให้สะกาตแก่พี่ป้าน้าอาที่ขัดสนได้รับสองผลบุญ

1.ผลบุญศ่อดะเกาะฮ์
2.ผลบุญติดต่อเครือญาติ(ศิละตุ้ลอัรฮาม)

ดังท่านนบี(ซ.ล)กล่าวว่า ศ้อดะเกาะฮ์แก่มิสกีน(คนจน)ได้ผลบุญการศ้อดะเกาะฮ์ และศ้อดะเกาะฮ์แก่เครือญาติใกล้ชิด

…วั้ลลอฮุอะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง