ไขข้อข้องใจ! ทำไมคนมุสลิมไม่กินหมู?
การที่มุสลิมไม่ทานเนื้อหมูนั้น เนื่องจากเป็นคำสั่งใช้จากพระเจ้า โดยมีผู้นำคำสั่งมาถ่ายทอดนั้นคือ ท่านนบีมูฮำมัด (ซ.ล.) ผู้เป็นศาสนทูตคนสุดท้ายแห่งอิสลาม มุสลิมในยุคก่อนไม่ทราบถึงเหตุผลเหล่านี้ แต่เขาน้อมรับและปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่มาจากพระเจ้า แต่ปัจจุบันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมามากมาย เกี่ยวกับผลเสียของการทานเนื้อหมู

แบ่งปัน