ญุมฮูรอุละมาอฺแจงว่า การยืนปัสสาวะโดยไม่มีเหตุที่สมควรถือว่ามักโระฮ์ตันซิฮ์ อันเนื่องจากไม่สอดคล้องกับลักษณะส่วนใหญ่ของท่านนบี(ศ.ล) ที่งดงาม ซึ่งเข้าใจจากการปฏิเสทของท่านหญิงอาอิชะฮ์ต่อการยืนปัสสาวะของท่านนบี(ซ.ล) และบางทีอาจนำไปสู่การเปิดเอาเราะฮ์ หรือการเปรอะเปื้อนนะยิสที่มันกระเซ็นมา

ท่านอิหม่ามนะวาวีย์ได้แจงใว้ในมัจญ์มัวะอฺว่า ในมัษฮับพวกเราเห็นว่าการยืนปัสสาวะเป็นมักโระฮ์ หากมีอุโษร(อุปสรรค)ก็ไม่ถือว่ามักโระฮ์

…วั้ลลอฮุอะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน