ก่อนอื่นขอนำเสนอเพื่อปูทางสู่ความเข้าใจว่า 1) แหล่งที่มาของอินซูลีนนั้น มีสองแหล่งคือ ได้มาจากการสกัดจากตับอ่อนของหมู(สุกร)และวัว ส่วนอีกแหล่งได้มาจากการสังเคราะห์โดยวิธีพันธุวิศวกรรม ทำให้ได้อินซูลินที่เหมือนกับอินซูลินของมนุษย์ ซึ่งมีโอกาสเกิดการแพ้น้อยกว่าแบบแรก และนิยมใช้กันในปัจจุบัน 2) อินซูลีนที่สกัดมาจากตับอ่อนของหมูเป็นนะญิส.

จึงต้องเข้าใจว่าการรักษาโรคด้วยตัวยาที่เป็นนะญิสได้หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ของชาฟิอียะฮ์.บางส่วนของหะนะฟียะฮ์.และซอฮิ่รียะฮ์  ถือว่าอนุญาตใช้ตัวยาที่เป็นนะญิสหรือที่หะรอมนำมารักษาโรคได้ ด้วยเงื่อนไขดังนี้ เกิดมีความจำเป็นต้องใช้ ด้วยการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางที่เชื่อถือได้ ไม่มีตัวยาอื่นมาทดแทนที่มันได้ หรือมีแต่ลำบากมากในการค้นหา หรือต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยทรัพย์สินที่แพงมาก

…วั้ลลอฮุอะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน