นายกเทศมนตรีเมืองควิเบกในแคนาดาได้แถลงข่าวเพื่อประกาศว่าชุมชนชาวมุสลิมจะสามารถซื้อที่ดินสร้างกุโบร์เพื่อฝังศพผู้ตายใกล้กับมัสยิดหลักของเมือง

นี่คือความโล่งใจสำหรับชุมชนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการปฏิเสธแผนการที่จะตั้งสุสานหรือกุโบร์ในเมืองเล็ก ๆ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองควิเบก ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่เสนอนี้ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการลงประชามติ 19 ต่อ 16 คน

กุโบร์ใหม่จะอยู่ใกล้ Notre-Dame-de-Belmont ผืนดินมีเนื้อที่ 5,700 ตารางกิโลเมตร และจะทำให้ชุมชนเสียค่าใช้จ่าย 270,000 เหรียญ ครอบครัวชาวมุสลิมหลายคนในเมืองควิเบกจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความห่างไกลของผู้ตายของพวกเขาอีก

แบ่งปัน