วันที่ 27 ก.พ. 60 จากกรณี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เผยแพร่แถลงการณ์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เรื่อง การใช้อำนาจตามมาตรา 44 เป็นอำนาจเผด็จการและขัดหลักนิติธรรม ต่อมาก็เกิดเรื่องโอละพ่อขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์วันที่ 26 ก.พ. ผ่านเฟซบุ๊ก Mahidol University โดยระบุว่า ขอให้กลุ่มสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษายุติการกระทำดังกล่าว ชี้ว่าไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการ เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยให้เสียหาย โดยมหาวิทยาลัยจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไป

ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement – NDM ได้แสดงความเห็นของ NDM ต่อแถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และแถลงการณ์โต้แย้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า

1. แถลงการณ์ฉบับแรกเป็นเสรีภาพทางวิชาการ โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตามขอบข่ายงานทางวิชาการของผู้ออกแถลงการณ์ ซึ่งสมควรที่จะกระทำได้ในสังคมที่เป็นนิติรัฐและประชาธิปไตย

2. แถลงการณ์ฉบับแรกมิได้เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้มีการระบุตัวตนของผู้แถลงอย่างชัดเจนว่าได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการแถลงในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามากกว่าที่จะเป็นในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งยังมิได้มีเจตนาที่จะหมายรวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

3. แถลงการณ์ฉบับแรกมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทางกลับกัน แถลงการณ์ฉบับที่สองต่างหากที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เพราะแสดงถึงความพยายามที่จะลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” เป็นอย่างยิ่ง

4. สิ่งที่กลุ่มบุคคลผู้ออกแถลงการณ์ฉบับที่สองกล่าวอ้างผ่านแถลงการณ์ว่า “ยืนหยัดในการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข” นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะหากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีจุดยืนเช่นนั้นจริง จะต้องแสดงการคัดค้านการรัฐประหารและใช้อำนาจต่างๆ ของ คสช. ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้น และต้องแสดงการคัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเลย

 

ที่มา Mahidol University , ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement – NDM

แบ่งปัน