โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันนี้ (20 พ.ย. 61) ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงประเพณีทางศาสนาอิสลาม และทำให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พี่ฉันท์น้อง ตลอดจนทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน ความสามัคคีด้วยกันเอง

นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 กล่าวว่า สำหรับเทศกาลกวนขนมอาซูรอ ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามอย่างหนึ่งที่ ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องจัดขึ้น การจัดกิจกรรมกวนขนมอาซูรอเป็นการทบทวน หรือการระลึกถึงความยากลำบากของชาวมุสลิมในสมัยท่านศาสดานุฮ ที่ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเอง

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

.

7

.

3

.

5

แบ่งปัน