โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชนจัดการขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ

วันนี้ (18 ก.ค. 60) ที่โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ต.อ.จำเริญ สุวรรณชาตรี ผกก.สภ.อัยเยอร์เวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชนจัดการขยะ” เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จัดการขยะตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สถานศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและประชาชนในชุมชน สถาน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง

นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชนจัดการขยะ” เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จัดการขยะตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนชุมชน ร่วมกันรักษาความสะอาดในโรงเรียน โดยช่วยกันกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนคติที่ดีให้นักเรียน เกิดความตระหนักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางของประชาชนในเขตพื้นที่ มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

pnoht600718001020502 pnoht600718001020503 pnoht600718001020504 pnoht600718001020505 pnoht600718001020507 pnoht600718001020510  pnoht600718001020509 pnoht600718001020511

แบ่งปัน