วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (กระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมในกิจกรรม “น้ำชาการกุศล” จัดโดยโรงเรียนบ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบือมัง

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบือมัง แห่งนี้ มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และ 90 เปอร์เซ็นของนักเรียน ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนทั้งหมดมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนทุกคนได้มีสื่อการเรียนการสอน มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำรา

และเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย โดยมีนางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือมัง คณะครู กรรมการโรงเรียน นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับกิจกรรม “น้ำชาการกุศล” เป็นการจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศล และเปิดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้ามุสลิม ชาย-หญิง ของนักเรียน เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยพบว่ามีพี่น้องมุสลิม หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนบ้านบือมัง และผู้หลักผู้ร่วมให้การสนับสนุนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารามัน ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านบือมัง (รายได้สถานศึกษา) เลขที่บัญชี 920-1-05317-7

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน