โมร็อกโกเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอิสลามครั้งที่ 5 หารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ จะปลอดภัย การประชุมจัดขึ้นในเมืองหลวงราบัตเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมอิสลามแบบพิเศษที่จัดขึ้นโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO) ร่วมกับองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และหน่วยงานที่มีอำนาจใน ประเทศ ISESCO

การประชุมที่จะเกิดขึ้นนี้จะนำเสนอรัฐมนตรีต่างประเทศจาก OIC รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเด็ก

มีวาระการประชุมสองวันรวมถึงการทบทวนเอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเด็กรวมทั้งเอกสารหลักเกี่ยวกับรูปแบบความรุนแรงต่อเด็ก การประชุมยังจะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับสถานะของเด็กในประเทศสมาชิก OIC

แบ่งปัน