โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วใน 7 อำเภอ ล่าสุด อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส่วนที่เหลือต่ออายุอีก 3 เดือน

พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทำให้จนถึงขณะนี้มีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปแล้ว จำนวน 7 อำเภอ คือ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัเยะลา และล่าสุดอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ช่วงนี้อยู่ระหว่างการขอใช้ พ.ร.ก.ความมั่นคง เข้ามาทดแทน ใน 2 อำเภอ คือ อำเภ เบตง และอำเภอสุไหงโก-ลก

นอกจากนี้ ยังมีการขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

ที่มา : ThaiNews

 

11

.

13

แบ่งปัน