แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในเดือนรอมฎอน

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า การดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเดือนรอมฎอน ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนเองก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนนี้ด้วย

ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถประกอบศาสนกิจการถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

 

ที่มา : ThaiNews

 

12

.

13

.

14

แบ่งปัน