เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 11.00น.ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเจ๊ะฆูรวมใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่งศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ฮาบิบซอและ บินหาฟิช นักวิชาการทางศาสนาจากอินโดนีเซีย เจ๊ะฆู(ครูผู้สอนศาสนาในโรงเรียนตาดีกา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน กิจกรรมในงาน มีการบรยายพิเศษเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี การบรรยายเรื่องบทบาทของเจ๊ธฆูที่มีต่ออนาคตของชาติ โดย ฮาบิบซอและ บินหาฟิช นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเยาวชนตัวแทนตาดีการจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ และนิทรรศการด้านการป้องกันยาเสพติด พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตนเองมารับหน้าที่ได้ 2 เดือน 27 วัน ได้ประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งว่า ยาเสพติดต้องหมดไปจากพื้นที่นี้ให้ได้ ต้องดำเนินการพร้อมๆกับการแก้ปัญหาความปลอดภัย ผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อยต้องถูกจับกุม ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ทางตู้ ปน.41 โดยไม่ต้องลงชื่อ โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยซึ่งอยู่ใกล้บ้านที่สุด ต้องหมดไป ทุกฝ่ายต้องผนึกกำลังกัน ผู้ติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพติดมากหรือน้อย ต้องเข้ารับการบำบัดทุกคน

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

7

แบ่งปัน