พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ปกครอง ร่วมพักค้างคืนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้ร่วมละศีลอดกับผู้นำศาสนา และประชาชน ณ มัสยิดกลางบันนังสตา โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความรักระหว่างพี่น้องต่างศาสนา พร้อมลงตรวจพื้นที่การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ ให้กับประชาชนอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนสำคัญของพี่น้องมุสลิม การดูแลรักษาความปลอดภัยให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติศาสนากิจโดยสมบูรณ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ ตนได้ลงมาตรวจการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยในพื้นที่ เพื่อย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และขอให้ตลอดทั้งเดือนนี้ปราศจากเหตุรุนแรงและยาเสพติด โดยหวังว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม จะช่วยสร้างให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง พื้นที่อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคง การลงมาพักค้างคืนของแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ในครั้งนี้ สร้างขวัญกำลังใจและความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งยังได้รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรง เพื่อนำมาปรับการทำงานสร้างสันติสุขให้ยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน