ตามที่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์โต้ข่าวใส่ร้ายโรงเรียนเอกชน “ทุจริตเงินอุดหนุน” ฟ้องช่อง 7 สี ร้องแม่ทัพภาค 4 ย้าย “พล.ต.จตุพร กลัมพสุต” ออกนอกพื้นที่ สร้างความสับสนวุ่นวาย “ขู่” ฟ้องศาลปกครองคุ้มครองโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใต้นั้น

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี (บ้านกรงนก) ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคง นำสันติสุข/สันติภาพ กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมีข้อสรุปในภาพรวม ดังนี้

1.พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 สัญญาว่าจะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโรงเรียนเอกชน โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นทหาร
2.การตรวจเงินอัดหนุนขอให้สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ใช้กฎหมาย/กฎระเบียบปกติธรรมดาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.นิติกร สช.จังหวัดยะลา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ ที่ให้โรงเรียนเอกชน ระหว่างหลักกฎหมายกับความเป็นจริง ที่บางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะไม่สอดคล้องต่อข้อเท็จจริง เช่น เรื่องการจ่ายเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ต้องจ้างครู 2 หลักสูตร แต่รัฐอุดหนุนเพียงหลักสูตรเดียวผ่านเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ซึ่งอาจจะต้องร่วมทำข้อเสนอแนะให้สอดคล้อง ทั้งหลักกฎหมายกับหลักปฏิบัติจากข้อชี้แจงดังกล่าว ทำให้แม่ทัพภาคที่ 4 เพิ่งจะเข้าใจ
4.พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าพูดคุยสันติสุขฯ ให้ทัศนะในภาพรวมว่า เรื่องนี้มีผลกระทบต่อการสร้างบรรยากาศหนุนเสริมกระบวนการพูดคุย ดังนั้น เวทีพูดคุยส่งผลดีในภาพรวมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขในภาพใหญ่

จากข้อสรุปทั้งหมดสร้างบรรยากาศที่ดีในภาพรวม ระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับหน่วยความมั่นคง

นายขดดะรี บินเซ็น กล่าวว่า ความเป็นจริงก่อนจะมีแถลงการณ์ของสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ต่อเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ขอชี้แจงว่า หลังจากคำสั่งเจ้าปัญหานี้ (ที่ 213/62) ทางสมาคมฯ ได้พูดคุยกับ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคำสั่งนี้ แต่ปรากฏว่าทางช่อง 7 สี ได้นำเสนอรายงานที่กล่าวหาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งมองว่าขาดจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าว โดยไม่นำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน เพราะเรื่องนี้มันเป็นมิติความมั่นคง และจะกระทบต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ทำให้สมาคมสมาพันธ์ฯ เราจึงจำเป็นต้องออกแถลงการณ์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาพรวม

นายขดดะรี กล่าวด้วยว่า ความเป็นจริงทางสมาคมฯ ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก แต่ขอให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเราอยู่ภายใต้สำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ การเข้าตรวจสอบก็ขอให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทุกสังกัด ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมายไทย และต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เมื่อแม่ทัพภาคที่ 4 รับประกันต่อหน้าตัวแทนสมาคมฯ เรา ต่อหน้าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตัวแทนสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าจะยกเลิกคำสั่งด้วยวาจาในคำสั่งนี้ ซึ่งเรามองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ใช้อำนาจไม่ปกติ เราก็จะไม่ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามที่เป็นข่าว และสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ยินดีจะร่วมมือกับหน่วยความมั่นคง และทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพ อีกทั้งแก้ปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมิติการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับทะเบียนสมาคมสมาพันธ์ฯ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เลขที่ 04/2561

 

ที่มา : MGR Online

แบ่งปัน