ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี พ.ศ.2560 (ฮ.ศ.1438) เพิ่มเติม ใช้ความระมัดระวังในการเลือกใช้ผู้ให้บริการ

s__28745774

ที่มา :  กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

แบ่งปัน