เวลาที่ไม่ควรนำเด็กๆ ออกตระเวนคือ ขณะดวงอาทิตย์ใกล้จะตกหรือขณะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพราะมีหะดิษศอเฮี๊ยะห์มากมายที่ชี้แจงว่า เป็นเวลาที่บรรดาชัยฏอนกระจัดกระจายหาที่พักพิง จึงมีรายงานจากท่านนบีในบุคอรีย์ มุสลิม และอีกหลายท่าน ได้ห้ามนำเด็กหรือบรรดาสัตวเลี้ยงต่างๆ ออกตระเวนในช่วงเวลานี้ ในยุคโบราณเราจะถูกพ่อแม่และบรรดาผู้ใหญ่ห้ามเด็กๆ และคนโตๆ ออกตระเวนในช่วงเวลาโพ้เพ้ นั้นแสดงว่าพ่อแม่และผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคก่อนๆ เขาได้เรียนรู้กันมาแล้ว

…วัลลอฮุ่อะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน