แคะหูทำให้เสียน้ำละหมาดหรือไม่ ?

ตอบ   การแคะหูไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด เพราะ การเสียน้ำละหมาดพิจารณาสิ่งที่ออก แต่เรื่องบวชพิจารณาสิ่งที่เข้า

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน