เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย และคณะ เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังความคืบหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ H.E. Ma Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เพื่อรับฟังความคืบหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านคุณภาพชีวิต

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากระทรวงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลพี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล โดยพี่น้องในพื้นที่มีความคุ้นเคยกับพี่น้องชาวบังกลาเทศมาก ที่สำคัญ คือ มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่ใกล้เคียงกัน พี่น้องในพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ มีประชากรเป็นมุสลิม ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่วันนี้ทางคณะทูตได้มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของสองประเทศ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกยางพารา ทำการประมงชายฝั่ง

นอกจากนั้น รัฐบาลได้ทุ่มเทและส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ไปเรียนที่บังคลาเทศจำนวนมาก รวมไปถึงไปศึกษาต่อยังประเทศตะวันออกกลาง อินโดนีเซีย ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันกับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกทั้ง รัฐบาลชุดนี้นำโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือ การนำเมืองต้นแบบใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อขยายผลในการพัฒนาให้พี่น้องชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน H.E.Ma Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย กล่าว ขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการต้อนรับและในเรื่องการรักษาความปลอดภัย พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบังกลาเทศและไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เคยเสด็จเยือนบังกลาเทศ รวมทั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็เคยเสด็จเยือนบังกลาเทศเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างกัน คือ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งบังกลาเทศได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการทำวีซ่าด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูต และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลโรงงานปลากระป๋องสามแม่ครัว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมกับสมาคมประมงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่ รวมทั้งได้เดินทางไปยังอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมบริษัทปาล์มพัฒนาจำกัด อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน