pnoht600122001008701 pnoht600122001008702

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส โดยสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอสุไหงโก-ลก นำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย จำนวน 175 ชุด พร้อมข้าวกล่องจากครัวฮาลาลจังหวัดนราธิวาส ที่เปิดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 500 กล่อง มามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยบ้านปาดังยอ หมู่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครัวเรือนผู้ประสบภัย หลังจากนั้น นายรอปา อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้นำสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอสุไหงโก-ลกลงเรือเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำโก-ลก ซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูง ด้านนายนายแวสะมะแอ สาและ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมนายมานพ เข็มเล็ก ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ก็ได้นำข้าวกล่องอีกส่วนหนึ่งไปมอบให้กับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลออกไป เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

pnoht600122001008710 pnoht600122001008711 pnoht600122001008712 pnoht600122001008714

สำหรับพื้นที่บ้านปาดังยอ หมู่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ติดริมแม่น้ำโก-ลก ซึ่งประชาชนต้องเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อยู่เสมอเมื่อเข้าสู่หน้าฝน โดยในครั้งนี้มีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 175 ครัวเรือน รวมกว่า 500 คน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

แบ่งปัน