วันที่ 15 ส.ค. 62 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 732 ชุด ให้แก่ตัวแทนแต่ละอำเภอที่แจ้งเกิดเหตุวาตภัย ประกอบด้วย อำเภอเมืองสตูล จำนวน 476 ชุด , อำเภอละงู จำนวน 90 ชุด , อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 90 ชุด , อำเภอท่าแพ จำนวน 62 ชุด และอำเภอควนกาหลง จำนวน 14 ชุด เพื่อมอบให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอต่อไป

สำหรับสถานการณ์เหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล เกิดเหตุเมื่อวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 2562 ทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 5 อำเภอ 21 ตำบล 72 หมู่บ้าน แบ่งเป็น อำเภอเมืองสตูล 9 ตำบล 33 หมู่บ้าน , อำเภอละงู 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน , อำเภอทุ่งหว้า 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน , อำเภอท่าแพ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน และอำเภอควนกาหลง 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน รวมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 732 หลัง , โรงเรียน 2 แห่ง เรือ2 ลำ พื้นที่การเกษตร (สวนยาง) 15 ไร่ และห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

4

.

3

แบ่งปัน