วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารใหม่ โรงพยาบาลปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลปัตตานี และผู้เกี่ยวข้อง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคารใหม่ ของโรงพยาบาลปัตตานี ด้วย

นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรงพยาบาลปัตตานี ได้รับงบประมาณสำหรับจัดสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารใหม่แล้วบางส่วน บางแผนก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เช่น การเงิน จ่ายยา เวชระเบียนอายุรกรรม เจาะเลืทอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทำแผล ฉีดยา คลินิกสุขภาพเด็กดี นรีเวช เด็ก หู คอ จมูก ตา ทันตกรรม จิตเวช เป็นต้น

อีกทั้ง ในขณะนี้ธนาคารเลือดได้เกิดภาวะขาดแคลนเลือดที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วย มีเลือดที่สำรองไว้ต่ำกว่าปกติ จึงต้องมีการรณรงค์เพื่อหาผู้ใจบุญมาบริจาคโลหิต ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลปัตตานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไปที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารใหม่ 9 ชั้น ในวันนี้ ซึ่งกำหนดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. และกำหนดออกหน่วยในวันที่ 13 พฤศจิกายน อีก 1 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และญาติผู้ป่วย มาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

แบ่งปัน